CHINJUJEIL HOSPITAL

믿음이 가는 병원 / 가장 전통있는 병원 / 우리집 같이 편안한 병원

 • 병원이용안내
 • 공지사항
대표전화
055)750-7123
진료시간안내
 • 평        일 08:30 ~ 05:00
  수  요  일 08:30 ~ 01:00
  연장진료 01:00 ~ 04:00

  (진료과 당직의사진료)

  토  요  일 08:30 ~ 01:00
  ※ 점심시간 교대로 진료합니다.
  응급의료센터 24시간 진료
공지사항
2018 2차병원 외과복강경수술 연구회 심포지엄 개최
이  름 : 관리자
시  간 : 2018-04-09 14:37:13 | 조회수 : 1157

 

 

2018년 4월 7일 본원 신관 7층 벽원관에서

대한내시경복강경외과학회 주최

2차병원외과복강경수술연구회 주관으로

2018 2차병원 외과 복강경 수술 연구회 심포지엄이 개최되었습니다.

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

상단바로가기